Project omschrijving

Begin januari hebben we Dorier / MCI in Rome ondersteund met een online stemming. De deelnemers vanuit heel Europa werden getraind in gesprekstechnieken. Medecursisten moesten elkaar beoordelen op vooraf gestelde criteria. Met behulp van iPads en een speciaal opgezet wifi netwerk konden de vragen eenvoudig beantwoord worden. De resultaten werden op individueel niveau opgeslagen zodoende kon per deelnemer een terugkoppeling worden gegeven.

IVS heeft het wifi netwerk en de iPads gefaciliteerd. Daarnaast werd gebruik van de IVS-Professional software en de Conference Tool.