IVS-City Council

Deze software is ontwikkeld om raads-, leden- of parlementsvergaderingen te ondersteunen tijdens het stemproces. Werd dat voorheen nog met handopsteken gedaan, nu gebeurt dat met stemkastjes. Iedere deelnemer heeft een stemkastje dat gekoppeld is aan zijn of haar naam. Het agendapunt of amendement wordt in stemming gebracht en de deelnemer maakt zijn keuze bekend door op het stemkastje op Voor, Tegen of Onthouding te drukken. Indien het een geïdentificeerde stemming is, kan de deelnemer direct op het scherm zien of zijn stem is binnengekomen. Als iedereen gestemd heeft, sluit de voorzitter de stemming en wordt de uitslag bekend gemaakt.

Gebruik IVS-City Council

Lees meer informatie over het gebruik van IVS-City Council:
Gebruik IVS-City Council

Informatie aanvragen IVS-City Council

Of vraag direct meer informatie aan over IVS-City Council:

Informatie aanvragen