IVS-Online

IVS-Online is een applicatie die is voortgekomen uit het IVS-systeem. Met het IVS-systeem is het mogelijk om groepen mensen gelijktijdig een vraag voor te leggen waarop ze direct, door middel van stemkastjes, collectief kunnen antwoorden. Hiervoor moeten alle deelnemers wel aanwezig zijn in één of meerdere ruimtes op relatief korte afstand van elkaar.

Er zijn situaties denkbaar waarbij het níet mogelijk is om een groep mensen gelijktijdig in één ruimte aanwezig te laten zijn. Een oplossing kan in zo’n situatie het gebruik van IVS-Online. Hiermee kan gebruik gemaakt worden van een telefoon, tablet of elk ander apparaat waarop een browser geïnstalleerd is. Hierop wordt de vraag en de bijbehorende antwoorden getoond als de stemming geopend is. Zodoende kan iedereen die niet op locatie aanwezig is toch de vragen beantwoorden.

Gebruik IVS Online

Lees meer informatie over het gebruik van IVS Online:
Gebruik IVS Internet

Informatie aanvragen IVS Internet

Of vraag direct meer informatie aan over de IVS Onlinesoftware:
Informatie aanvragen