IVS-Basic

De mogelijkheden van dit programma voorzien in de wensen en eisen van de meeste gebruikers. Met IVS-Basic kan een anonieme stemming uitgevoerd worden. Iedere deelnemer toetst zijn, of haar antwoord in op het stemkastje en alleen het totaal van alle antwoorden wordt getoond in een grafiek. De resultaten vanuit IVS-Basic kunnen onderling worden vergeleken of gekruist. In geval van een kruising kan er ook een uitsplitsing worden gemaakt van elke groep. Zo kan bijvoorbeeld alleen het resultaat van de groep “managers” worden getoond. In IVS-Basic is het ook mogelijk om een aantal antwoorden te kiezen uit een totaal van maximaal 999 antwoorden. De 1e, 2e en overige keuzes kunnen vervolgens worden getoond.

IVS Basic software screenshot 1 IVS Basic software screenshot 2IVS Basic software screenshot compare

Hieronder vindt u een enkele voorbeelden van IVS-Basic:

Interactieve stemming

Bij een interactieve stemming worden de resultaten al tijdens het stemmen getoond. Iedere stem die binnenkomt zal de grafiek-opbouw direct beïnvloeden.

Kruisen van resultaten

Door aan het begin van een sessie een aantal “kenmerkvragen” te stellen over bijvoorbeeld leeftijd, functie of woonplaats kan er op ieder gewenst moment gekruist worden met deze vragen. Hierdoor krijgt u informatie over de mening van de verschillende groepen t.o.v. de gepresenteerde stelling. De resultaten worden getoond in een gestapelde grafiek waardoor direct duidelijk is wat de verschillende groepen hebben gestemd.

Vergelijken van resultaten

De mogelijkheid om resultaten te vergelijken kan op verschillende manieren worden toegepast. Veel gebruikt is de optie om de invloed van een forum te meten; voor en na de discussie wordt de zaal gevraagd om hun mening te geven.

Een tweede mogelijkheid om te vergelijken

Een tweede mogelijkheid voor het vergelijken van resultaten is het combineren van resultaten van eerder gehouden sessies met die van de huidige sessie. Dit kunnen in geval van een training de resultaten van een andere groep, of resultaten van een eerdere sessie met dezelfde groep zijn. Daarnaast kunnen ook vaste resultaten worden ingegeven die bijvoorbeeld uit een landelijk gehouden enquête bekend zijn. Deze kunnen dan ter plaatse vergeleken worden met de resultaten van de groep die op dat moment aanwezig is.

Peer Instruction

Bij de TU Delft wordt deze, van oorsprong Amerikaanse methodiek veelvuldig toegepast. De methodiek werd ontwikkeld door Eric Mazur. Het principe kan voor elk vak worden toegepast. Studenten wordt gevraagd om direct te antwoorden op een centraal gestelde vraag. De resultaten worden getoond zonder het juiste antwoord aan te geven. Vervolgens krijgen de studenten een paar minuten de tijd om onderling te discussieren en elkaar te overtuigen van het zojuist gegeven antwoord. Hierna wordt dezelfde vraag opnieuw gesteld en beantwoord. In de praktijk blijkt dat het aantal juiste antwoorden bij de tweede vraagstelling fors toeneemt.

Gebruik IVS Basic

Lees meer over het gebruik van IVS Basic:
Gebruik IVS Basic

Informatie aanvragen IVS Basic

Of vraag direct meer informatie aan over de IVS Basic software:

Informatie aanvragen