Gebruik IVS Basic software

De mogelijkheden van IVS Basic software voorzien in de wensen en eisen van de meeste gebruikers. Met IVS-Basic kan een anonieme stemming uitgevoerd worden. Iedere deelnemer toetst zijn, of haar antwoord in en alleen het totaal van alle antwoorden wordt getoond in een grafiek.